Despre noi

1

Centrul  pentru Integritate este  o  asociație  românească,  neguvernamentală  și  nonprofit ce a fost înființată în anul 2012 ca urmare a implementării proiectului „Dezvoltarea și consolidarea  Centrului  Național  pentru  Integritate”,  proiect  cofinanțat  din  Fondul  Social European prin Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative”.

Proiectul  „Dezvoltarea  și  consolidarea  Centrului  Național  pentru  Integritate”,  a reprezentat un proiect unic în România, apreciat și susținut de forurile europene și de guverne ale  statelor  membre  ale  Uniunii  Europene,  din perspectiva dezvoltării  unui  parteneriat de anvergură între o instituție publică și o organizație neguvernamentală, având un scop comun – promovarea  integrității  în  sectorul  public,  realizat  prin  unificarea  eforturilor  și  metodelor distincte  utilizate  de  cele  două  entități,  cu  menținerea  independenței  și  a  imparțialității partenerilor.

Activitățile  proiectului  au  fost  pozitiv  menționate  în  rapoartele  Comisiei  Europene către  Parlamentul European și  Consiliu  privind progresele  realizate  de  România în  cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare și în alte documente oficiale.

 

Pentru mai multe informatii cu privire la proiectul „Dezvoltarea  și  consolidarea  Centrului  Național  pentru  Integritate”, va rugam sa accesati: http://cni.aid-romania.org/